Sunday, January 20, 2013

एक विचार १२ रात्री


 • चांगले खेळणे / Gadget मिळावे
 • चांगले मार्क्स अथवा चांगला score मिळावा 
 • चांगल्या मुलाशी किंवा मुलीशी लग्न व्हावे 
 • चांगली नौकरी मिळावी 
 • स्वतःचे चांगले घर असावे
 • मुलांना चांगली शाळा ,चांगले विद्यालय मिळावे 
 • चांगली health, figure (36-24-36)  मिळवावी
 • सध्याची जे काही आहे त्यापेक्षा आणखी चांगले मिळावे 
 • स्वतःचा business असावा
 • आहे तो business आणखी वाढवावा 

 • तुम्ही आयुष्याच्या कोणत्याही वयाच्या वळणावर असाल वरील पैकी एक विचार तुमच्या मनात घर करून बसलेला असतो आणि नसेल तर सगळे विचार करून प्रयत्न करून करून तुम्ही शेवटच्या विचारापर्येंत पोहोचलेले असतात ...
एक साधे सरळ सोपे सुखी आयुष्य असावे

तुमचा विचार आणि ध्येय  विस्तारित करून तुम्ही तुमच्या मनाच्या पटलावर तुमच्या इच्छाशक्तीच्या पेनाने लिहून काढा आणि झोपण्यापूर्वी रोज त्याचे आकलन  करा असे म्हणतात १२ रात्री हा नियम तुम्ही पाळला तर तुमचा विचार प्रत्यक्षात येतो.
(अर्थात  त्याला तुमच्या कर्मयोगाची साथ असेल तर....!!!)
So try it to enjoy better life

अगर लगन सच्ची हो और इरादा पक्का हो तो 
Nothing is Impossible...


No comments: