Thursday, September 15, 2022

Happy Engineers DayEngineers use science to find creative practical Solutions.

3S of the century

A. Science , Society, Sustainability
B. Science ,Spirituality, Sustainability

Out of 3S of the century, what should be the 2nd S , Spirituality or Society?

In my opinion it should be spirituality.
Understanding 3 S - Science, Spirituality and Sustainability we can create sustainable happy society.

Another question, is there any difference between being Religious and Spiritual? . Yes Spirituality is above the religion.

Spirituality:For science student those who studied OOP - Object Oriented Programming can understand this with the inheritance concept.

"Spirituality is super class from which religions are inherited."
All religions,cast , Guru's, Baba's and their teaching techniques are the polymorphic implementation of this inheritance.


•When people will understand Spirituality is above religion. They will start loving each other in spite of any religion.

•Religion is important for living in society purpose but should not be treated above country which provide you the top most security and better society living.

•We should create a society where people should be loved instead of things and Religion.

Science is Pure Function those who are studying Functional Programming can understand what is Pure function.


I have seen in real life many scientist and those who have really done significant contribution in the field of science , believe in spirituality and practice spirituality.Sustainability is understanding and implementing Immutable Values which are universally accepted by universal society.

We are lucky that we have witnessed this digital era of science


Two Binary Digits 0  and 1 just understanding their importance and with the right implementation using science created the history and we have seen this development in our one life span.
"Both 0 (Zero) and Spirituality अध्यात्म are invented here in INDIA.

Science is incomplete without accepting the value of 0 (zero). Similarly life search is incomplete without understanding the value  of spirituality."

"Life is Journey we should learn to Enjoy it with Conscious Living"

Conscious Living is an art which you will have to develope by yourself    . A good mentor/teacher/Guru can just help you or guide you but at the end it is your own personal journey which only you can understand and enjoy by actual feelings and experience.  Understand your own life Story!
Narrated by your own life journey and Learn to Enjoy it!!


Consider the rights of others before your own feelings, and the feelings of others before your own rights.
- John Wooden


The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge. ( Stephen Hawking )


None of the religions or nations of today existed when humans colonised the world,
domesticated plants and animals, built the first cities, or invented writing and money.

Morality, art, spirituality and creativity are universal human abilities embedded in our DNA.

माणसाने शेतीचा शोध लावला. प्राण्यांना पाळायला सुरुवात केली,
शहरं बांधली, लिपीचा आणि पैशांचा शोध लावला
त्यावेळी यांच्यापैकी एकही धर्म व राष्ट्र आजच्या प्रमाणे अस्तित्वात नव्हतं.

नैतिकता, कला, अध्यात्म आणि सर्जनशीलता या
माणसाच्या क्षमता वैश्विक आहेत, आपल्या जनुकांमध्ये गोंदवलेल्या आहेत.

-Yuval Noah HarariMonday, September 5, 2022

Happy Teachers Day


आज शिक्षक  दिना  निमित्ताने मी माझ्या आयुष्यात येऊन मला वेळोवेळी शिकवून गेलेल्या माझ्या सर्व गुरूंना - TIME,Books, Teacher ,Mentor , Google आणि माझे अंतर्मन - ह्यांना वंदन करतो . 
माझ्या मते सध्याची शिक्षण व्यवस्था म्हणजे एक प्रचंड अस्थावस्थ पसरलेली अडगळ झालेली आहे. ज्याला व्यवस्थित करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.  विचार करा १० वि १२ च्या अभ्यासाची तयारी ८ वि ९ वि पासूनच सुरु होते. त्या नंतर १० ते १२ वि चा तो खडतर प्रवास  आणि   त्याहूनही खडतर इंजिनियरिंग  चे ४ वर्ष असतात आणि एवढे करूनही चांगल्या नौकरीची हमी नाही .  मग काही खास कौशल्य आत्मसात करण्यासाठी धडपड. एवढे मोठे अग्निदिव्य फार थोडे लोक पार करू शकतात  आणि बहुसंख्य मुलांच्या माथी फेल असा शिक्का बसतो. खर तर मुले फेल होत नाहीत तर त्यांच्यातील खरे गुण ओळखण्यात आपण फेल होतो. प्रत्येक विद्यार्थ्यामध्ये काही ना  काही गुण असतात ते ओळखून त्यांना योग्य पद्धतीने शिक्षण देऊन जीवनात यशस्वी होण्याचा मार्ग जी शिक्षण पद्धती देईल अश्या शिक्षण पद्धतीची सध्या गरज आहे.

जे झाले ते झाले त्यावर फक्त वैचारिक वाद करण्यापेक्षा भविष्यात आपल्याच मुलांचे भविष्य सुंदर करण्यासाठी आपण काय करू शकतो ह्यावर चर्चा करण्याची  जास्त  गरज आहे. नवीन तंत्र ज्ञानाचा उपयोग  करून जास्तीत जास्त Practical Knowledge विद्यार्थ्यांना  कसे देऊ शकतो ह्यावर विचार करण्याची गरज आहे.

नवीन  शैक्षणिक धोरण नीट राबविल्यास सध्याच्या  शिक्षण पद्धती मधील बराचश्या त्रुटी   दूर करता येतील  अशी आशा  करू या आणि त्या साठी आपणही काही  प्रयत्न करू  या.  पण हे करितांना लक्षात असू द्यावे 
शिक्षण पद्धती हि जीवनात यशस्वी आणि सुखी होण्यासाठी असावी

खालील व्हिडीओ मधे  नासात  केलेला एक भौतिक शास्त्राचा साधा नियम सांगणारा प्रयोग आहे  , पण तो अनुभवतांना मिळालेला निखळ आनंद एकदा खालील व्हिडीओ  बघून तुम्ही अनुभवाच मग तुम्हाला कळेल घोकंपट्टी  करून मिळवलेले ज्ञान आणि अनुभवातून मिळालेले खरे ज्ञान ह्यातील फ़रक. 
अनुभवातून मिळालेल्या ज्ञानाचा आनंद काही औरच असतो.


Brian Cox visits the world's biggest vacuum chamber - Human Universe: Episode 4 Preview - BBC Two


Apollo 15 Hammer and Feather Drop
                                                           My Posts