Sunday, January 27, 2013

Real story of a Phoenix Plant

हि गोष्ट आहे वर चित्रात दाखविलेल्या रोपट्याची . मला ते माझ्या वाढदिवसाची भेट म्हणून आमच्या कंपनी कडून (Fluent India ) सन २००२ मध्ये मिळाले होते. घरातील एका कुंडीत मी ते लावले . त्या वेळेस मी माझ्या जुन्या फ्लाट मध्ये राहत होतो . साधारण एक वर्ष ते टिकले. घरात असल्या मुळे म्हणा किंवा कदाचित पुरेसा सूर्यप्रकाश न मिळाल्यामुळे म्हणा पण ते कोमेजुन गेले आणि आमच्या दृष्टीने ते मरण पावले  .मग त्या कुंडीत दुसरे कोणतेच झाड लावले नाही आणि त्या कुंडीचा  उपयोग फक्त उदबत्ती लावण्या साठी होऊ लागला . त्यानंतर २००६ मध्ये आम्ही आमच्या नवीन फ्लाट मध्ये आलो . त्याला असलेल्या सुंदर टेरेस मध्ये आमच्या कुंड्या ठेवल्या. त्यात हि रोप नसलेली पण उदबत्तीची राख असलेली कुंडी पण होती.
.
..आणि एक दिवस चमत्कार झाला राख असलेल्या त्या कुंडीतून त्या कोमेजुन गेलेल्या आमच्या दृष्टीने मरण पावलेल्या रोपट्याने पुन्हा जन्म घेतला बघता बघता ते वाढू लागले बहरू  लागले आणि त्याला चक्क सुंदर फुले येऊ लागली. मला त्या रोपाचे नाव माहित नाही म्हणून मी त्याला Phoenix Plant म्हणतो.


Sunday, January 20, 2013

एक विचार १२ रात्री


 • चांगले खेळणे / Gadget मिळावे
 • चांगले मार्क्स अथवा चांगला score मिळावा 
 • चांगल्या मुलाशी किंवा मुलीशी लग्न व्हावे 
 • चांगली नौकरी मिळावी 
 • स्वतःचे चांगले घर असावे
 • मुलांना चांगली शाळा ,चांगले विद्यालय मिळावे 
 • चांगली health, figure (36-24-36)  मिळवावी
 • सध्याची जे काही आहे त्यापेक्षा आणखी चांगले मिळावे 
 • स्वतःचा business असावा
 • आहे तो business आणखी वाढवावा 

 • तुम्ही आयुष्याच्या कोणत्याही वयाच्या वळणावर असाल वरील पैकी एक विचार तुमच्या मनात घर करून बसलेला असतो आणि नसेल तर सगळे विचार करून प्रयत्न करून करून तुम्ही शेवटच्या विचारापर्येंत पोहोचलेले असतात ...
एक साधे सरळ सोपे सुखी आयुष्य असावे

तुमचा विचार आणि ध्येय  विस्तारित करून तुम्ही तुमच्या मनाच्या पटलावर तुमच्या इच्छाशक्तीच्या पेनाने लिहून काढा आणि झोपण्यापूर्वी रोज त्याचे आकलन  करा असे म्हणतात १२ रात्री हा नियम तुम्ही पाळला तर तुमचा विचार प्रत्यक्षात येतो.
(अर्थात  त्याला तुमच्या कर्मयोगाची साथ असेल तर....!!!)
So try it to enjoy better life

अगर लगन सच्ची हो और इरादा पक्का हो तो 
Nothing is Impossible...