Tuesday, April 13, 2021

चैत्र गुढी पाडवा सृष्टी निर्मितीचा दिवस
चैत्र गुढी पाडवा सृष्टी निर्मितीचा दिवस. सृष्टी निर्मिती हा विचारच मनात अनेक प्रश्नं आणि कुतुहुल निर्माण करून जातो. हि सृष्टी कशी निर्माण झाली असेल , फक्त मानवच ह्या पृथ्वीवर येवढा प्रगत कसा झाला . मानव विचार केव्हा करायला लागला . हजोरो वर्षापूर्वी मानवाच्या मनात आलेला विचार मला आजही अंतर्मुख करतो 

सृष्टि निर्माण होण्या पूर्वी सत असत नव्हते
अन्तरिक्ष पण नव्हते अणि आकाशही नव्हते 
पण असे काय लपले होते कोणी कोणाला झाकले होते. 
त्यावेळेस अगम असे पाणीही नव्हते. 


गणितातली अत्यंत कठीण गणिते आपण 'क्ष' मानून सोडवतो. 'क्ष'ला तशी किंमत नसते. पण त्याच्या मदतीशिवाय गणित सुटत नाही.
शेवटी आपल्याला उत्तर सापडल्यावर मानलेला 'क्ष' नामानिराळा होतो. मग जीवनातल्या अवघड समस्या व न सुटणारी कोडी सोडवण्यासाठी लोकांनी हा हातचा 'क्ष' म्हणजे देव मानायला सुरुवात केली असावि. मग कोणी X , कोणी Y तर कोणी Z अशी वेगवेगळी नावे देऊन आपापली उत्तरे शोधू लागलेत. 

परमेश्वर आहे का ?श्रद्धा असावी का ?
श्रद्धा आणि अंधविश्वास ह्याला विभागणारी सूक्ष्म रेषा म्हणजे काय?

ह्याचे खरे उत्तर कुणाकडेही नाही पण मला माझ्या स्वतःच्या अनुभवावरून एवढेच सांगावेसे वाटते

"श्रद्धा हि असावीच लागते मग ती दगडाच्या ठिकाणी का असेना"
"शून्याची किंमत मानावीच लागते जरी ते शुन्य का असेना ""Om Poornam Adah Poornam Idam

Poornaat Poornam Udachyate

Poornasya Poornam Aadaay 

Poornam Evaa Vashishyate"  पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पुर्णमुदच्यते

पूर्णश्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

 शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥


Infinity minus infinity equal to infinity
जीवनातल्या अवघड समस्या सोडवण्यासाठी हा हातचा 'क्ष' किंवा देव मानला, तर जीवनाच्या बऱ्याच समस्या चिंतेशिवाय आनंदाने सूटू शकतात.

असो हि सृष्टी निर्माण करणारा कुणी आहे का नाही पण तुमचे स्वतःचे जग मात्र तुम्हालाच निर्माण  करायचे असते हे मात्र खरे.
त्या साठी साडेतीन मुहूर्तातील हा एक मुहूर्त चुकवू नका .

!!!कल करे सो आज कर आज करे सो अभी !!!!!! तुम्हा सर्वांना गुढी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा !!!

⛳⛳गुढीपाडवा व मराठी नूतन वर्षाच्या  आपणास व आपल्या परीवारास हार्दिक शुभेच्छा...!!!⛳⛳Monday, March 29, 2021

Online AGM

  

Conducted an online AGM for housing Societies with managing online Agenda Point Voting and AGM attendance.

It was a great experience for me as well as society members who joined online to attend the online AGM through Zoom Meeting.

I have developed an Online Agenda Point Voting Solution 

One society discussed a very interesting point on Implementing a Solar PV system project.

Very professionally they discussed the entire project and we conducted voting on two pints.

I liked their ideas of implementing the Solar PV system project. 

Our Society also implemented  Grid Connected roof-mounted 10 KW system and we are saving a handsome amount on the monthly MSEDCL bill.

Every society should think of implementing a Solar System project. 

https://www.sanjeevchaudhary.com/p/online-election.html

Conducting online AGM


Tuesday, February 16, 2021

Plan your Career

 Top 5 technologies to learn in 2021  for High-level job in IT  Industry


1. AI , RPA, Blockchain
2. ML - Hyper Automation, VR, AR
3. CYBER Security
4. DevOps , Edge Computing,
5. IoT , BIG DATA Analytics
6. Quantum ComputingTop 5 technologies to learn in 2021 for Freshers to enter into  IT  Industry

1.Cloud Computing
2. Knowledge of at least one Language ( Python, JAVA,C#,C/C++,R,Go Lang)
2a. Other add on Script Languages to learn (JAVASCRIPT, AngularJS, Kotlin,ReactJS, SWIFT, PHP)
3. Understanding of web technology
4. Database ( SQL and NOSQL Database, NewSQL)
5. Knowledge of repository systems like GIThub,CVS etc.


Other technolgies to learn for non Techno students in 2021  to get job in Industry or start their own business

1. Understanding Digital Business and Digital Marketing
2. Blogging and Content writing
3. Script Writer and Digital Video production
4. Selling services and products using an online business model.
5. Online Training, Coaching, and mentoring Career


Some Important Technology to Follow in year 2021

1. Cognitive Cloud Computing
2. Industry 4.0
3. Education 4.0
4. 5G
5. Web 4.0


Tuesday, January 12, 2021

RCPS Ekankika - पाऊलवाटा

 
रोटरी क्लबऑफ़ पुणे शिवाजीनगर सादर करीत आहे
चुकवु नये अशी एक वेगळीच पावुलवाट

ह्या वर्षी एकांकिकेत भाग घेण्याची मी एक वेगळीच
वाट निवडली आहे . आणि हि पाऊलवाट आहे भरत नाटय मंदिर येथे संध्याकाळी ५ वाजता प्रत्यक्ष सुरु होणारी आमची एकांकिका “पाऊलवाटा“ त्याचवेळी युट्युब वर प्रक्षेपित करण्याची . आमची फ्रंट स्टेज टेकनिकल टीम हे काम करणार आहे.

तर यूट्यूब वर बघायला विसरु नका
चुकवु नये अशी एक वेगळीच पावुलवाट

१२ जानेवारी संध्याकाळी ५ वाजता भारतीय वेळेप्रमाणे .

https://youtu.be/JiupdZqFWyk

Thursday, December 31, 2020

Happy New year

बंड्या : बाबा घृणा आणि द्वेष एकच आहेत का? का दोघां मध्ये फरक आहे ?. मी घृणा चा अर्थ शोधण्यासाठी साठी गुगल केले घृणा (द्वेष) असे ऊतर मिळाले.

बाबा: दोघांचा अर्थ एक असेल किंवा काही अंशी फरकही असेल पण दोघेही तुमच्या मनातील प्रेमाचा झरा अडवणारे दगड आहेत. ते मनातून काढून टाकले की मनात उरते फक्त प्रेम .

नवीन वर्षात मनातील हे प्रेमाचा झरा आडवणारे दगड काढून टाकू या .
आपणा सर्वांना व आपल्या कुटुंबियांना येणारे नवीन 2021 हे वर्ष सुखदायक, भरभराटीचे , आरोग्यदायी आणि कोरोना फ्री जावो.

Wish you and your family a very happy, healthy prosperous  CORONA FREE New Year-2021.


Top 5 technologies to learn in 2021  for High-level job in IT  Industry

1. AI , RPA, Blockchain
2. ML - Hyper Automation, VR, AR
3. CYBER Security
4. DevOps , Edge Computing,
5. IoT , BIG DATA Analytics
6. Quantum ComputingTop 5 technolgies to learn in 2021 for Freshers to enter into  IT  Industry

1.Cloud Computing
2. Knowledge of at least one Language ( Python, JAVA,C#,C/C++,R,Go Lang)
2a. Other add on Script Languages to learn (JAVASCRIPT, AngularJS, ReactJS, SWIFT, PHP)
3. Understanding of web technology
4. Database ( SQL and NOSQL Database, NewSQL)
5. Knowledge of repository systems like GIT,CVS etc.


Other technolgies to learn for non Techno students in 2021  to get job in Industry or start their own business

1. Understanding Digital Business and Digital Marketing
2. Blogging and Content writing
3. Script Writer and Digital Video production
4. Selling services and products using an online business model.
5. Online Training, Coaching, and mentoring Career


Some Important Technology to Follow in year 2021

1. Cognitive Cloud Computing
2. Industry 4.0
3. Education 4.0
4. 5G
5. Web 4.0


Friday, October 30, 2020

Trusted Online Election Solution

Online Nomination Committee Election Process for Rotary Club


This is simple two step process


1.Once members  join the online meeting,  Attendance form link will be shared in the meeting chat 

 Just click that ATTENDANCE FORM link select your name  and mark your attendance


2. Once attendance is confirmed by the Election Committee VOTING FORM will be shared in the meeting chat. Click that form link to cast your vote. 

 1. Select Your Name

 2. Select at the most  or Exact  6/7 NC Candidates Name ( as confirmed by club policy)

And submit the form


Voting form will be disabled Once Voting done by all members who marked their attendance.


Result will be emailed in pdf format to the Convenor of Election Committee and  Election Committee member and President , Secretary

It will  contain

 1. Result sheet

 2. Attendance list

 3. Vote received list without name who voted whom.


The convener of the Election Committee will announce the result.

We immediately delete the data at our end.

Building TRUST through Simplicity and Technology


For More Customized Solutions and Live Demo Contact:


Rtn Sanjeev Chaudhary
9422317539

We simplify life with EASy and Trusted Cloud SolutionsWe Successfully Conducted First Online NC Committee Election for Rotary Club Pune Central, Pune Parvati and Pune Shivajinagar" It was indeed well designed and quite user friendly. Great job done."
Thank you PE Amitabh Mukhopadhyay , President Ajay Dube and Rtn. Lekha NairCompleted Online Nomination Committee Election for  RC Pune Parvati

Thank you very much 
"it was a pleasure ... Thanks for d total help " DG Rashmi Kulkarni, 
President Maya Phatak, Rtn. Hon. Secretary Shekhar, PP.  Sharad Joshi , PP. Mohan Paranjape   and Rtn. Mahesh Saptarshi
RC Pune Shivajinagar"Sanjeev is a great asset. He made difficult thing look so simple. 🍬💐" - PP Appa Chipalkatti

Thank You Appa, President Sharad, PP. Yashwantrao and Club Secretary Ravikaran Desai and all My Club members.
If you missed the online live demo meeting of this solution , you can view it here
Sunday, October 25, 2020

Happy Dussehra-धर्मयुद्ध


Happy Dussehra


Celebrate the victory of the forces of Good over Evil


It means VICTORY over TEN BAD qualities within you


Hence, also known as 'Vijaydashami - विजयादशमी  signifying "Vijaya- विजय  over these  ten bad qualities within you.
 1. Ahankara - (Ego)  - अहंकार 
 2. Amanavta -(Cruelty) - अमानवता 
 3. Anyaaya - (Injustice)  - अन्याय 
 4. Kama vasana - (Lust)  - काम वासना 
 5. Krodha- (Anger)  - क्रोध 
 6. Lobha -(Greed)  - लोभ 
 7. Mada -(Over Pride) - मद 
 8. Matsara -(Jealousy) - मत्सर 
 9. Moha -(Attachment) - मोह  
 10. Swartha (Selfishness) - स्वार्थ 

  I loved the concept:(Received on social media. )

  There are four yugas widely accepted in Hinduism. They are :
  1. Satya yug
  2. Treta yug (Ramayana)
  3. Dwapara yug(Mahabharata)
  4. Kal yug(Present)

  In Satya yug, the fight was between two worlds (Devalok & Asuralok). 
  Asuralok being the evil, was a different WORLD.

  In Treta yug, the fight was between Rama and Ravana. 
  Both rulers from two different COUNTRIES.

  In Dwapara yug, the fight was between Pandavas and Kauravas. Both good and evil from the SAME FAMILY.

  Kindly note how the evil is getting closer. For example, from a DIFFERENT WORLD to a DIFFERENT COUNTRY to the SAME FAMILY.


  Now, know where is the evil in Kaliyug???


  It is inside us.

   BOTH GOOD AND EVIL LIVE WITHIN. The battle is within us. Who will we give victory to, our inner goodness or the evil within??


  Conclusion:


  Think, identify and fight against all evil within you or in your religion. Don't be a  blind follower of your religion or yourself.
  It is nothing but your own Dharmayuddha -धर्मयुद्ध  - न्यायपूर्ण युद्ध

  तुमच्या स्वतः मध्ये आणि धर्मा मध्ये दडलेल्या सैतानाला ओळखा शोधून काढा आणि त्याच्या विरूद्ध युद्ध करून  संपवून टाका . अंधळे  होऊन  स्वतः चे  किंवा  तुमच्या धर्माचे अनुयायी होऊ नका . हेच आहे तुमचे धर्मयुद्ध  - न्यायपूर्ण युद्ध. 
       Happy Dussehara to all of you and your Family