Wednesday, March 22, 2023

चैत्र गुढी पाडवा सृष्टी निर्मितीचा दिवस
चैत्र गुढी पाडवा सृष्टी निर्मितीचा दिवस. सृष्टी निर्मिती हा विचारच मनात अनेक प्रश्नं आणि कुतुहुल निर्माण करून जातो. हि सृष्टी कशी निर्माण झाली असेल , फक्त मानवच ह्या पृथ्वीवर येवढा प्रगत कसा झाला . मानव विचार केव्हा करायला लागला . हजोरो वर्षापूर्वी मानवाच्या मनात आलेला विचार मला आजही अंतर्मुख करतो 

सृष्टि निर्माण होण्या पूर्वी सत असत नव्हते
अन्तरिक्ष पण नव्हते अणि आकाशही नव्हते 
पण असे काय लपले होते कोणी कोणाला झाकले होते. 
त्यावेळेस अगम असे पाणीही नव्हते. 


गणितातली अत्यंत कठीण गणिते आपण 'क्ष' मानून सोडवतो. 'क्ष'ला तशी किंमत नसते. पण त्याच्या मदतीशिवाय गणित सुटत नाही.
शेवटी आपल्याला उत्तर सापडल्यावर मानलेला 'क्ष' नामानिराळा होतो. मग जीवनातल्या अवघड समस्या व न सुटणारी कोडी सोडवण्यासाठी लोकांनी हा हातचा 'क्ष' म्हणजे देव मानायला सुरुवात केली असावि. मग कोणी X , कोणी Y तर कोणी Z अशी वेगवेगळी नावे देऊन आपापली उत्तरे शोधू लागलेत. 

परमेश्वर आहे का ?श्रद्धा असावी का ?
श्रद्धा आणि अंधविश्वास ह्याला विभागणारी सूक्ष्म रेषा म्हणजे काय?

ह्याचे खरे उत्तर कुणाकडेही नाही पण मला माझ्या स्वतःच्या अनुभवावरून एवढेच सांगावेसे वाटते

"श्रद्धा हि असावीच लागते मग ती दगडाच्या ठिकाणी का असेना"
"शून्याची किंमत मानावीच लागते जरी ते शुन्य का असेना ""Om Poornam Adah Poornam Idam

Poornaat Poornam Udachyate

Poornasya Poornam Aadaay 

Poornam Evaa Vashishyate"  पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पुर्णमुदच्यते

पूर्णश्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

 शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥


Infinity minus infinity equal to infinity
जीवनातल्या अवघड समस्या सोडवण्यासाठी हा हातचा 'क्ष' किंवा देव मानला, तर जीवनाच्या बऱ्याच समस्या चिंतेशिवाय आनंदाने सूटू शकतात.

असो हि सृष्टी निर्माण करणारा कुणी आहे का नाही पण तुमचे स्वतःचे जग मात्र तुम्हालाच निर्माण  करायचे असते हे मात्र खरे.
त्या साठी साडेतीन मुहूर्तातील हा एक मुहूर्त चुकवू नका .

!!!कल करे सो आज कर आज करे सो अभी !!!!!! तुम्हा सर्वांना गुढी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा !!!

⛳⛳गुढीपाडवा व मराठी नूतन वर्षाच्या  आपणास व आपल्या परीवारास हार्दिक शुभेच्छा...!!!⛳⛳
Learngeeta – ॥ गीता पढ़ें, पढ़ायें, जीवन में लायें
Thursday, September 15, 2022

Happy Engineers DayEngineers use science to find creative practical Solutions.

3S of the century
A. Science , Society, Sustainability
B.Science ,Spirituality, Sustainability

Out of 3S of the century what should be  the 2nd S , Spirituality or Society ?

In my opinion it should be spirituality.

Understanding 3 S - Science, Spirituality and Sustainability we can create sustainable happy society.

Another question, is there any difference between being Religious and Spiritual? . Yes Spirituality is above the religion.

Spirituality:For science student those who studied OOP - Object Oriented Programming can understand this with the inheritance concept.

"Spirituality is super class from which religions are inherited."
All religions,cast , Guru's, Baba's and their teaching techniques are the polymorphic implementation of this inheritance.


•When people will understand Spirituality is above religion. They will start loving each other in spite of any religion.

•Religion is important for living in society purpose but should not be treated above country which provide you the top most security and better society living.

•We should create a society where people should be loved instead of things and Religion.

Science is Pure Function those who are studying Functional Programming can understand what is Pure function.


I have seen in real life many scientist and those who have really done significant contribution in the field of science , believe in spirituality and practice spirituality.Sustainability is understanding and implementing Immutable Values which are universally accepted by universal society.

We are lucky that we have witnessed this digital era of science


Two Binary Digits 0  and 1 just understanding their importance and with the right implementation using science created the history and we have seen this development in our one life span.
"Both 0 (Zero) and Spirituality अध्यात्म are invented here in INDIA.

Science is incomplete without accepting the value of 0 (zero). Similarly life search is incomplete without understanding the value  of spirituality."

"Life is Journey we should learn to Enjoy it with Conscious Living"

Conscious Living is an art which you will have to develope by yourself    . A good mentor/teacher/Guru can just help you or guide you but at the end it is your own personal journey which only you can understand and enjoy by actual feelings and experience.  Understand your own life Story!
Narrated by your own life journey and Learn to Enjoy it!!


Consider the rights of others before your own feelings, and the feelings of others before your own rights.
- John Wooden


The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge. ( Stephen Hawking )


None of the religions or nations of today existed when humans colonised the world,
domesticated plants and animals, built the first cities, or invented writing and money.

Morality, art, spirituality and creativity are universal human abilities embedded in our DNA.

माणसाने शेतीचा शोध लावला. प्राण्यांना पाळायला सुरुवात केली,
शहरं बांधली, लिपीचा आणि पैशांचा शोध लावला
त्यावेळी यांच्यापैकी एकही धर्म व राष्ट्र आजच्या प्रमाणे अस्तित्वात नव्हतं.

नैतिकता, कला, अध्यात्म आणि सर्जनशीलता या
माणसाच्या क्षमता वैश्विक आहेत, आपल्या जनुकांमध्ये गोंदवलेल्या आहेत.

-Yuval Noah HarariMonday, September 5, 2022

Happy Teachers Day


आज शिक्षक  दिना  निमित्ताने मी माझ्या आयुष्यात येऊन मला वेळोवेळी शिकवून गेलेल्या माझ्या सर्व गुरूंना - TIME,Books, Teacher ,Mentor , Google आणि माझे अंतर्मन - ह्यांना वंदन करतो . 
माझ्या मते सध्याची शिक्षण व्यवस्था म्हणजे एक प्रचंड अस्थावस्थ पसरलेली अडगळ झालेली आहे. ज्याला व्यवस्थित करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.  विचार करा १० वि १२ च्या अभ्यासाची तयारी ८ वि ९ वि पासूनच सुरु होते. त्या नंतर १० ते १२ वि चा तो खडतर प्रवास  आणि   त्याहूनही खडतर इंजिनियरिंग  चे ४ वर्ष असतात आणि एवढे करूनही चांगल्या नौकरीची हमी नाही .  मग काही खास कौशल्य आत्मसात करण्यासाठी धडपड. एवढे मोठे अग्निदिव्य फार थोडे लोक पार करू शकतात  आणि बहुसंख्य मुलांच्या माथी फेल असा शिक्का बसतो. खर तर मुले फेल होत नाहीत तर त्यांच्यातील खरे गुण ओळखण्यात आपण फेल होतो. प्रत्येक विद्यार्थ्यामध्ये काही ना  काही गुण असतात ते ओळखून त्यांना योग्य पद्धतीने शिक्षण देऊन जीवनात यशस्वी होण्याचा मार्ग जी शिक्षण पद्धती देईल अश्या शिक्षण पद्धतीची सध्या गरज आहे.

जे झाले ते झाले त्यावर फक्त वैचारिक वाद करण्यापेक्षा भविष्यात आपल्याच मुलांचे भविष्य सुंदर करण्यासाठी आपण काय करू शकतो ह्यावर चर्चा करण्याची  जास्त  गरज आहे. नवीन तंत्र ज्ञानाचा उपयोग  करून जास्तीत जास्त Practical Knowledge विद्यार्थ्यांना  कसे देऊ शकतो ह्यावर विचार करण्याची गरज आहे.

नवीन  शैक्षणिक धोरण नीट राबविल्यास सध्याच्या  शिक्षण पद्धती मधील बराचश्या त्रुटी   दूर करता येतील  अशी आशा  करू या आणि त्या साठी आपणही काही  प्रयत्न करू  या.  पण हे करितांना लक्षात असू द्यावे 
शिक्षण पद्धती हि जीवनात यशस्वी आणि सुखी होण्यासाठी असावी

खालील व्हिडीओ मधे  नासात  केलेला एक भौतिक शास्त्राचा साधा नियम सांगणारा प्रयोग आहे  , पण तो अनुभवतांना मिळालेला निखळ आनंद एकदा खालील व्हिडीओ  बघून तुम्ही अनुभवाच मग तुम्हाला कळेल घोकंपट्टी  करून मिळवलेले ज्ञान आणि अनुभवातून मिळालेले खरे ज्ञान ह्यातील फ़रक. 
अनुभवातून मिळालेल्या ज्ञानाचा आनंद काही औरच असतो.


Brian Cox visits the world's biggest vacuum chamber - Human Universe: Episode 4 Preview - BBC Two


Apollo 15 Hammer and Feather Drop
                                                           My Posts

Wednesday, July 13, 2022

Happy गुरु पौर्णिमा
Happy गुरु  पौर्णिमा 


कोणत्याही सयुक्तिक कारणाशिवाय स्वधर्माची स्तुती करू नका
आणि परधर्माची निंदा करू नका. धर्मावरील श्रद्धेमुळे आपल्या धर्माची
वारेमाप स्तुती आणि इतरांच्या धर्मांची निंदा करणारा आपल्याच धर्माची
हानी करत असतो. त्यापेक्षा दोन धर्मांमधे संवाद असणं ही चांगली गोष्ट आहे.
दुसऱ्या लोकांचे धर्म आणि विचार प्रत्येकाने समजून घ्यायला हवेत आणि
त्यांचा आदरही करायला हवा.
 
- सम्राट अशोकतुम्हाला आयुष्यात आशावादी , हुशार , यशस्वी आणि सुखी व्हायचे असेल तर तसे गुण असणाऱ्या व्यक्तींच्या संपर्कात राहणे हा एक मार्ग असू शकतो. अश्या व्यक्ती तुमच्या आयुष्यात वेग वेगळ्या नात्यांनी येतात शिक्षक/Mentor/colleague ,गुरु , नातेवाईक आणि मित्र
ह्या सगळ्या नात्यांमध्ये एक नाते common असते ते म्हणजे मित्रत्वाचे नाते . ह्या प्रत्येक नात्यातील मित्रत्वाचा धागा तुटला कि प्रत्येक नाते फक्त professional relationship होऊन जाते
.

ह्या पैकी मित्र  ह्याची निवड आपल्या हातात असते. पण तुमच्या professional Career ला खरी दिशा देणारे शिक्षक / Mentor / गुरु  आयुष्यात येणे हा एक योगच असतो. पण असे योग फक्त योगा योगाने घडावे अशी वाट बघत बसण्यापेक्षा चांगल्या शिक्षकाचा किंवा Mentor चा शोध घेणे हि सुद्धा तुमच्या चांगल्या Career ची सुरुवात असू शकते.


आणि आता तर Internet आणि Google search मुळे  असा शोध घेणे खूप सोपे झाले आहे.\


Always lookout for the right opportunity and don't forget
Opportunity dances with those already on the dance floor. 

मी स्वतःला भाग्यवान समजतो की मी Rotary ह्या सामाजिक कार्य करणाऱ्या संस्थेचा एक भाग  आहे. आप आपल्या क्षेत्रात निपूण असलेले  असंख्य लीडर तुम्हाला येथे professional way ने सामाजिक कामे करितांना एकत्र भेटतील. मी Rotary Club of Pune Shivajinagar च्या पुश दिवाळी अंकात नाते आणि त्यातील मैत्रीचा धागा ह्यावर लिहिलेले एक skitआज गुरु  पौर्णिमेच्या   निमित्ताने मी माझ्या आयुष्यात येऊन मला  वेळोवेळी शिकवून गेलेल्या माझ्या सर्व गुरूंना -  TIME,Books, Teacher ,Mentor , Google आणि माझे अंतर्मन - ह्यांना वंदन करतो . एकलव्य ह्याला गुरूंनी शिकवायला नकार दिला म्हणून त्यांचा पुतळा करून तो स्वतः शिकला 

Now there is GOOGLE ; many Internet GURUs to teach you at your convenience. Just you have to fix your learning path goals and learn to follow it.


Wednesday, December 1, 2021

Voice Typing

 

How to speak and type on your mobile phone 


Follow following steps on your ANDROID Mobile phone


1. Go to Settings

2. select Key KEYBOARD AND INPUT METHOD option

3. In Manage Keyboard select Gboard 

    Install it from play store  if not available on your phone

     https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.inputmethod.latin&hl=en_IN&gl=US

4. Set Google Voice Typing option on5. In any editor while typing Text  select following option

1. You can directly type in whatsApp  text message or any other apps text editor.

2. Use Google keep to write and compile your articles. You can install it from play store

https://keep.google.com/

The advantage is that then you can edit it from your mobile and laptop as well

3. You can use Google Doc as well to manage and Compile  BIG articles. 

https://www.google.com/docs/about/

Friday, September 10, 2021

Happy Ganesh Chaturthi

 Happy Ganesh Chaturthi to you and your Family 

श्री गणेशोत्सवाच्या तुम्हाला व तुमच्या कुटुंबियांना मन:पूर्वक शुभेच्छा...!!!
|| मंगलमुर्ती मोरया ||
Wednesday, August 18, 2021

Understanding Cloud Solutions and Digital Marketing
The success of Digitalization of your Organization whether it is a professional organization or Social organization or cooperative organization is depends on 


1.Mindset of the stake holders: Stake holders (Directors,Chairman, President) plays important role as they are going to approve the funds for the project and without funds nothing move in the right direction. So first stake holders should be convinced that digitalization is important and required for their organization.

2. Right selection of the technology solutionNow a days mobile app is buzz word. Everybody is talking about mobile app and many think having mobile app for their business will solve their all problems.  But honestly think on following point.

"Out of all mobile apps installed on your mobile how many you are opening regularly."

Very few mobile app we use regularly

And installing unsecured mobile app can be risky.


So in my opinion progressive web app or cloud solution is better option than mobile app. 
Then if required Mobile app can be added as a service app for your progressive web app or cloud solution.

3.Right and skilled users : The success of the system is depends on the timely uptdated data in the system. So always give right system traning to users who are going to use the system to update the data or to view the reports.

4. Data security and ownership : Whatever cloud system you build or subscribe for use, you should know where all data will get stored and who will have access to it. How you can backup and store the data for future use.