Tuesday, December 31, 2019

Happy New year

ह्या नवीन वर्षात  'चांगले' किंवा 'वाईट.' असे घटनांना लेबलिंग करायचे थांबवू या आणि 
घडलेल्या घटनेत अडकून बसण्या पेक्षा सोडून द्यायला आणि पुढे जायला शिकू या. 

आपणा सर्वांना व आपल्या कुटुंबियांना येणारे नवीन 2020 हे वर्ष सुखदायक, भरभराटीचे आणि आरोग्यदायी जावो.

Let us stop labeling events as 'Good' or 'Bad'  and learn the technique of  how to let things go in this new year 2020

Wish you and your family a very happy, healthy & prosperous New Year-2020.Top 5 technolgies to learn in 2020  for High level job in IT  Industry

1. AI 
2. RPA - ML - Hyper Automation
3. CYBER Security
4. DevOps
5. IoT , BIG DATATop 5 technolgies to learn in 2020 for Freshers to enter into  IT  Industry

1.Cloud Computing
2. Knowledge of at least one Language ( Python,, JAVA,C#,C/C++)
2a. Other add on Languages to learn (JAVASCRIPT,KOTLIN,SWIFT,PHP,R)
3. Understanding of web technology
4. Database ( SQL and NOSQL Database)
5. Knowledge of repository systems like GIT,CVS etc.


Other technolgies to learn for non Techno students in 2020  to get job in Industry or start their own business

1. Understanding Digital Business and Digital Marketing
2. Blogging and Content writing
3. Script Writer and Digital Film production
4. Selling services and products using online business model.
5. Online training, Coaching and mentoring Career


Some Important Technology to Follow in year 2020

1. Cognitive Cloud Computing2. Industry 4.0
3. Education 4.0
4. 5G
5. Web 4.0Monday, October 21, 2019

Vote for Better India
 वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि लोकशाही

वैयक्तिक स्वातंत्र्य म्हणजे काय ? असा मी माझ्याच मनाला प्रश्न विचारला तर उत्तर आले "भारत देशाच्या लोकशाहीवर आधारित घटनेच्या चौकटीत बसणारी आपण निवडलेली जीवन जगण्याची पद्धत म्हणजे आपले वैयक्तिक स्वातंत्र्य" पण ते वैयक्तिक स्वातंत्र्य जगतांना तुमच्या संपर्कात येणाऱ्या व्यक्तीलाही तेवढेच वैयक्तिक स्वातंत्र्य आहे ह्याचे भान ठेवावयास हवे.

Consider the rights of others before your own feelings, and the feelings of others before your own rights. John Wooden

देशाच्या घटनेच्या चौकटीत तुमच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याची चौकट बसावितांना तुम्हाला आणखी एका चौकटीचा विचार करावा लागतो ती म्हणजे तुमच्या जन्मामुळे तुम्हाला मिळालेली सामाजिक चौकट. तिचे

अस्तित्व मानायचे कि नाही हे सर्वसी तुमच्यावर अवलंबून असते आपल्या घटनेने तेवढे अधिकार आपलाल्या दिले आहेत ह्यावरच आपली घटना किती चांगली आणि उच्च प्रतीची आहे ह्याची तुम्हाला आज नाही पण काही वर्षानंतर नक्कीच प्रचीती येईल. चीन प्रगती करतो आहे आणि आपणही Developing Countries च्या शर्यती मध्ये आहोत पण माणुसकीच्या मुल्यांवर आधारित भारताने केलेली प्रगती नक्कीच उजवी ठरेल असा माझा विश्वास आहे. सध्या विश्वास बसायला अवघड जाईल पण येणारा काळ नक्कीच ह्याचे होकारात्मक उत्तर देईल.

घटना म्हणजे नियम आलेच आणि नियमा बद्दल मागील एका ब्लॉग मध्ये मी माझे विचार लिहिले आहेतच.


"नियम हे  समाज सुधारणे साठी  समाजातील लोकांच्या भल्या साठी असतात पण प्रत्येक  नियमात एक पळवाट  लपलेली असते किंवा त्याच नियमाचा उपयोग त्रास देण्यासाठी सुद्धा करता येतो.ते शोधून त्याचा दुरुपयोग करणे आणि नियम करणार्यांनी  त्याच्याकडे काना डोळा करून समर्थन करणे हे प्रकार जेव्हा समाजात वाढत जातात तेव्हा समाज व्यवस्था रसातळाला जाण्यास सुरुवात होते. तेव्हा समाजात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने नियमातील यमाचा विचार करूनच नियम पाळावयास हवेत.नियम म्हणजे जे काळनुरूप बदलत जातात. नियमातील यम हा भाग त्रिकालाबाधित सत्य असतो आणि तसाच राहतो. ह्याचे भान समाजातील सर्व लोकांनी ठेवणे आवश्यक असते."

असाच एक "सहकार" कायदा ज्याचा खरा उद्देश खूप चांगला पण "मिल बाटके खाव" वृत्तीने पार वाट लागून वाया गेलेली एक चळवळ. Professional, Attitude ह्या नावाखाली आत्मकेंद्रित झालेल्या तरुण पिढीला तर सहकार ह्या बद्दल किती माहिती असेल ह्याबद्दल शंकाच वाटते. पण सहकारात जो सावळा गोंधळ चाललेला असतो ते बघून त्यांची अनास्था योग्यच वाटते.पण हे चित्र बदलायला हवे आणि सरकारने उचललेल्या पाउलास आपण योग्य प्रतिसाद देऊन एक आशावादी चित्र निर्माण करावयास हवे.

अर्थात सोशल मीडिया ,  सोशल एंटरप्राइज  ,सोशल बिझनेस   हि सगळी सहकाराची २१  व्या  शतकातील नवीन रूपे  आहेत आणि तरुण पिढी ती आत्मसात करीत आहेत किंवा  नसेल तर त्यांनी नक्कीच त्याबद्दल माहिती करून घ्यावीत.  काळाच्या ओघात  परिस्थिजन्य बदल हे आवश्यकच असतात टिकून आणि तग  धरून राहण्या साठी . Wednesday, October 9, 2019

Happy Dussehra-धर्मयुद्ध


Happy Dussehra


Celebrate the victory of the forces of Good over Evil


It means VICTORY over TEN BAD qualities within you


Hence, also known as 'Vijaydashami - विजयादशमी  signifying "Vijaya- विजय  over these  ten bad qualities within you.
 1. Ahankara - (Ego)  - अहंकार 
 2. Amanavta -(Cruelty) - अमानवता 
 3. Anyaaya - (Injustice)  - अन्याय 
 4. Kama vasana - (Lust)  - काम वासना 
 5. Krodha- (Anger)  - क्रोध 
 6. Lobha -(Greed)  - लोभ 
 7. Mada -(Over Pride) - मद 
 8. Matsara -(Jealousy) - मत्सर 
 9. Moha -(Attachment) - मोह  
 10. Swartha (Selfishness) - स्वार्थ 

  I loved the concept:(Received on social media. )

  There are four yugas widely accepted in Hinduism. They are :
  1. Satya yug
  2. Treta yug (Ramayana)
  3. Dwapara yug(Mahabharata)
  4. Kal yug(Present)

  In Satya yug, the fight was between two worlds (Devalok & Asuralok). 
  Asuralok being the evil, was a different WORLD.

  In Treta yug, the fight was between Rama and Ravana. 
  Both rulers from two different COUNTRIES.

  In Dwapara yug, the fight was between Pandavas and Kauravas. Both good and evil from the SAME FAMILY.

  Kindly note how the evil is getting closer. For example, from a DIFFERENT WORLD to a DIFFERENT COUNTRY to the SAME FAMILY.


  Now, know where is the evil in Kaliyug???


  It is inside us.

   BOTH GOOD AND EVIL LIVE WITHIN. The battle is within us. Who will we give victory to, our inner goodness or the evil within??


  Conclusion:


  Think, identify and fight against all evil within you or in your religion. Don't be a  blind follower of your religion or yourself.
  It is nothing but your own Dharmayuddha -धर्मयुद्ध  - न्यायपूर्ण युद्ध

  तुमच्या स्वतः मध्ये आणि धर्मा मध्ये दडलेल्या सैतानाला ओळखा शोधून काढा आणि त्याच्या विरूद्ध युद्ध करून  संपवून टाका . अंधळे  होऊन  स्वतः चे  किंवा  तुमच्या धर्माचे अनुयायी होऊ नका . हेच आहे तुमचे धर्मयुद्ध  - न्यायपूर्ण युद्ध. 
       Happy Dussehara to all of you and your Family


  Saturday, July 27, 2019

  Submit Online Incometax e-filing and e-verify ITR online
  Be a proud Indian by being a PROUD Tax payer.
  Now you can submit your INCOMETAX RETURNS yourself very easily.
  You just need to be a Digitally Smart. TRY Yourself and Submit your IT return
  You are working hard for to serve your employer or working hard to generate Employment for your own business, in either case submitting your ITR is mandetory.

  Last date to submit Iincometax return for Individual Salary , Business is 31st August 2019.

  Here are the steps to submit your Incometax Return return and e-veryfy your Income Tax return online using your netbanking account or Aadhar linked mobile .

  For any query feel free to contact me

  You can easily submit your ITR online and e-verify it online in few minutes. Just follow these steps and keep all information ready with you before starting the online ITR submission process.

  Due Dates for e-Filling

  Individual(Salaried+Business) - 31st August 2019

  ITR1-4

  Business/Organization with Audit - 30th September 2019

  ITR-5

  Open this link https://incometaxindiaefiling.gov.in
  If you have not yet registered create your account it is simple and you will require your pan no and date of birth for login.  Update your Primary and Secondary Contact on MyProfile Option

  In case of Organization Give Authorized Primary Contact details with PAN NO & LINKED MOBILE NO


  After login goto e-File / Prepare and Submit Online ITR and in that select ITR type ITR-1 or ITR-4 and prefiill address option.


  Keep Following data ready before starting Online ITR process

  1. Form-16 - For salaried person Keep ready the Gross Total Income amount from Form-16 Part B Annexture

  For other income check this list

  2. Keep all allowed Deduction amount ready


  IMP:Keep all other Bank IFSC code and account no ready with you.

  Also keep ready if you have deposited more than Rs. 200000/ (Two Lacs) in any bank in the demonetization period 9-11-2016 to 30-12-2016

  Also note that if you have deposited less than 2 lacs in demonetization period . Enter 0 amount on the form.

  Frequenlly save your work using save draft button
  After completion Click Preview Submit button and Submit the online ITR
  After submitting online ITR next step is verify it.

  Now you can verify it online.

  Now printed copy of ITR verification form need not to send physically by post to Bangluru office.

  Now you can use any one of the following method to generate EVC code to verify your return online.


  Imp Note: Always check your Dashboard for pending actions


  Select Generate EVC option from My Account Menu


  You can see 3 options to Generate EVC


  Option 1 - If your Aadhar id is linked with your mobile you will receive a OTP on aadhar linked mobile which you can use to e-verify your ITR.

  Option 2 - You can e-veryfy your ITR using your NetBanking account.
  Continue will show you the bank list just select your bank and login and do the online e-verification of your ITR
  After log in into your net banking account
  search for the Income Tax e-filling menu option .
  This is sample of HDFC net banking account.
  It will vary as per your bank.
  Select that option just accept and confirm e-verification process.

  This is the e-veryfy menu option from ICICI Bank 


  After e-verifying your ITR through netbanking

  You can download e-verified ITR Acknowledgement'

  and ITR-Form , from dashboard menu of your

  https://incometaxindiaefiling.gov.in account.

  From dashboard menu select View Returns /Form

  Click on respctive Ack.No

  and download the pdf file.

  To open pdf file you will require password

  and it is combination of your pan no & birthdate

  Example if your pan No is: ABCDE3010M and birthdate is 03/02/1961

  Then password will be abcde3010m03021961

  Plese post comment if this help you to submit your ITR 
  Post a Comment
  Do not forget to subscribe My Blog and yourtube channel-21 for more training videos and blog post.
  We conduct customized training program for Individual , Employees and Managers of your Organization and Students


  We conduct customized training program for Individual , Employees and Managers of your Organization and Students
  To know more contact us using below link

  https://www.itsolsoftware.in/training

  Also contact us for compelete Digitalization solution for

  Housing Society, School and Rotary Club

  Smart Society

  Smart School

  Smart Rotary club  Thursday, May 23, 2019

  भारतीय राजकारण आणि निवडणूक 2019  मी २ फेब्रुवारी २०१४ ला त्या वर्षातील निवडणुकीचा आधी खालील ब्लाँग लिहिला होता 

  Sunday, February 2, 2014


                                                   कर्मयोग आणि भारतीय राजकारण
  सध्या भारतीय राजकारणातील अनेक राजकीय ग्रहांना सूर्य (पंतप्रधान) होण्याचे वेध लागले आहेत. बघू या कोण होते ते. मला राज कारणाचा जास्त अभ्यास नाही पण काही दिवसांपूर्वी वाचलेले मोदींच्या काल्पेनेतील भारत हे विचार आवडले.


  चांगले विचार  हे चांगलेच असतात सत्तेवर कोणीही आले तरी त्यांनी ह्याचा पाठपुरावा करावयास हवा.
  फक्त विरोधाला विरोध म्हणून चांगल्या विचारांना विरोध कोणी करू नये.खैरात म्हणून मिळालेल्या पैश्या पेक्षा कर्मयोगाने कष्ट करून मिळविलेला पैसा श्रेष्ट ह्याची शिकवण आणि आठवण हि आपली खरी भारतीय संस्कृति आहे ह्याची जाण तळागाळा पर्येंत करून देण्याची गरज आहे आणि त्या साठी तश्या योजना आखण्याची खरी गरज आहे.
  भ्रष्टाचार मिटवणे हे गरजेचे आहे पण त्यामागे विकासाचा मुद्दा मागे पडावयास नको ह्याची पण खबरदारी घेणे हीच काळाची आणि भारतीय राजकारणाची खरी गरज आहे.

   -------------------------------------------------------

  दिनांक २९-जानेवारी-२०१९

  माझ्या मते मोदींनी त्याच्या कल्पनेतील भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्या साठी त्यांच्या दृष्टीने परिपूर्ण प्रयत्न केलेत . परंतु ५ वर्षात १००% बदल घडू शकत नाही हे सर्वांना पटत असेल पण मान्य  नसेल कारण ह्यालाच राजकारण म्हणतात . 
  पण शेवटी खूप अभ्यास केल्यानंतर पाल्याला ७०% मार्क मिळाल्यानंतर मिळवलेल्या ७०% मार्कांचे अभिनंदन  करायचे का न मिळालेल्या ३०% बद्दल त्याला दोष द्यायचा का जागृत पालक होऊन मुलाचे खरे गुण   ओळखून पुढील ध्येय्या साठी प्रोत्साहित करायचे हे सर्वस्वी पालकांच्या प्रगल्फतेवर अवलंबून असते.  आणि ह्या निवडणुकीत पालकाच्या भूमिकेत  मायबाप जनता आहे.  

  पालकाची जबादारी मुलांच्या फक्त परीक्षेतील मार्कांवर लक्ष ठेवणे इतकीच नसते तर परीक्षा पास झाल्यानंतर  पाल्याला नौकरी किंवा व्यायसाय करण्यासाठी योग्य मार्गदर्शन करणे हि पण असते नाहीतर आयुष्यभर कमावलेल्या पुंजीचे लाखाचे १२ हजार व्हायला वेळ लागत नाही.   • गरिबांना किमान वेतन देऊन भागणार नाही. किमान वेतनात आनंदी  कसे राहायचे हे पण त्यांना शिकवावे लागेल.  राहुल गांधी आणि त्यांचे सर्व राजकारणी सहकारी स्वतः किमान वेतन घेऊन हा नवीन राम  राज्याचा मार्ग  जनतेला सउधाहरण दाखवून देतील
  • मग उरलेल्या १०% टॅक्स भरणाऱ्या लोकांनाही ह्या साध्या सरळ मार्गाची जाणीव होईल आणि आयुष्यात नौकरी आणि बिझनेस करून सुखाचा जीव दुःखात घालवला ह्याची प्रचिती त्यांनाही होईल आणि त्यांची चुकलेली वाट शेवटी ह्या राजमार्गाला मिळेल आणि भारत एक संपूर्ण किमान वेतनात सुखी आणि  समाधानानं जगणाऱ्यांचा देश म्हणून ओळखला जाईल.

  पण भाऊ मग हे किमान वेतन देण्या साठी  पैसा कुठून येईल?
  असो:

  शेवटी लोकशाही आहे कल्पनेतला भारत कसा असावा ह्यावर कुणालाच निर्बंध नाही पण मतदारांनी  भविष्याची कल्पना करून आणि वास्तवाचे भान ठेऊन मतदान करावे एवढीच अपेक्षा आपण करू शकतो. 

  कर्मयोग आणि भारतीय राजकारण
  Friday, March 8, 2019

  Happy Women's Day
  The stars are Beauty of sky, the grass is the beauty of Meadow and the Woman is the Beauty of Life. Happy Women’s Day.

  My Favorite video Song with beautiful visual presentation by 2 sisters with East & West culture...
  New India need such sweet mix of both culture...