Saturday, September 5, 2020

शिक्षक दिन - Happy Teacher's Day
Happy Teacher's Day 

for my free online training sessions visit below link

Cloud Computing Digital Skillsआज शिक्षक दिना निमित्ताने मी माझ्या आयुष्यात येऊन मला वेळोवेळी शिकवून गेलेल्या माझ्या सर्व गुरूंना - TIME,Books, Teacher ,Mentor , Google आणि माझे अंतर्मन - ह्यांना वंदन करतो
Knowledge is most important tool to servive in the 21st century. पूर्वी माहिती मिळविण्या साठी खूप फिरावे लागायचे . पण आता तुमच्या कडे कॉम्पुटर आणि Internet असेल तर घरी बसल्या बसल्या तुम्ही माहितीचे भांडार उघडू शकतात .
आणि हे माहितीचे भांडार उघडायची सोपी किल्ली म्हणजे "Google"
www.google.com

ह्या सहा  अक्षराच्या मंत्राने माहितीचे भांडार सर्व सामन्यापार्येंत पोहचविण्याचे खूप मोठे कार्य केले आहे . आणि तुम्हाला ते माहित नसेल तर तुमचा मुलगा किंवा नातू तुम्हाला  अज्ञानी  समजेल .
तर हा सहा  अक्षरांचा  मंत्र कसा वापरायचा ह्याची माहिती तुम्ही करून घ्या . तुमच्या पेक्षा वयाने लहान असणाऱ्याला सुद्धा तुमचा गुरु करायला मागे पुढे बघू नका . पण एकदा का माहितीच्या ह्या भांडाराची किल्ली तुम्हाला सापडली कि बघा माहितीचा पूर तुमच्या घरात तुमच्या पर्येंत कसा येतो ते . तर ह्या शिक्षक दिनानिमित्त माझ्या ह्या गुगल गुरूला त्रिवार वंदन .

It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge.-Albert Einstein

"A teacher's purpose is not to create students in his own image,but to develop students who can create their own image."


for my free online training sessions visit below link

Cloud Computing Digital Skills


Online Training

Cloud Computing Digital Skills