Sunday, March 25, 2018

महामित्र

महामित्र - विधायक संदेशातून विवेकी समाज घडविण्याच्या उद्देशातून आयोजित सोशल मीडिया  महामित्र या
उपक्रमात यशस्वी सहभागाबद्दल मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र  फडणवीस ह्यांच्या सहीचे मिळालेले प्रमाण पत्र


विधायक संदेशातून विवेकी समाज No comments: