Friday, November 30, 2018

Understanding Cloud Solutions and Digital Marketing
The success of Digitalization of your Organization whether it is professional organization or Social organization or cooperative organization , is depends on 

1.Mindset of the stake holders: Stake holders (Directors,Chairman, President) plays important role as they are going to approve the funds for the project and without funds nothing move in the right direction. So first stake holders should be convinced that digitalization is important and required for their organization.

2. Right selection of the technology solution : Now a days mobile app is buzz word. Everybody is talking about mobile app and many think having mobile app for their business will solve their all problems.  But honestly think on following point.

"Out of all mobile apps installed on your mobile how many you are opening regularly."

Very few mobile app we use regularly.

And installing unsecured mobile app can be risky.

So in my opinion progressive web app or cloud solution is better option than mobile app.
Then if required Mobile app can be added as a service app for your progressive web app or cloud solution.

3.Right and skilled users : The success of the system is depends on the timely uptdated data in the system. So always give right system traning to users who are going to use the system to update the data or to view the reports.

4. Data security and ownership : Whatever cloud system you build or subscribe for use, you should know where all data will get stored and who will have access to it. How you can backup and store the data for future use.You can view presentation at below link and contact me for more details 


Contact Form

Sanjeev Chaudhary
9422317539


  Wednesday, November 21, 2018

विचारायच्या राहून गेलेल्या काही गोष्टीं

My Article in Our Rotary club of Pune Shivajinagar PUSH Issue 
"विचारायच्या राहून गेलेल्या काही गोष्टीं"

ती. रु. आजोबा ,

पत्रास कारण कि आज आयुष्यातील रिटायरमेंट च्या दशकात येऊन पोहोचलो आहे . तेव्हा ह्या पत्रा द्वारे तुमच्याशी थोडे बोलावे असा विचार केला. खर म्हणजे तुमच्याशी बोलणे हा बहाणा आहे त्या निमीत्ताने स्वतःशीच बोलावे हा इरादा आहे. आजोबा लहानपण कोणतेच डिजिटल गॅझेट नसल्यामुळे डब्बा गोल,विटी दांडू सूरपारंब्या असले खेळ खेळण्यात मजेत गेले तसेच तुमच्या सोबत महाभारतातील गोष्टी ऐकत माझे बालपण घडत गेले. आता डिजिटल गॅझेट च्या दुनियेत मुले हरवली आहेत आणि मैदानी खेळ खेळायला विसरली आहेत त्या दोघांचा सुवर्ण मध्य समजावून सांगणाऱ्या तुमच्या सारख्या आजोबांची सध्या खूप गरज आहे.

थोडा मोठा झालो तेव्हा क्रिकेट कळायला लागले आणि रेडिओवर फक्त कोमेंट्री ऐकून एवढ्या Excitement चा अनुभव मिळू शकतो ते अनुभवास मिळाले . त्यानंतर टीव्ही आणि अमिताभ ने वेड लावले. अगदी लहानपणी १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारीला देश भक्तीची गाणी आणि स्वतंत्र लढ्याच्या कथा ऐकून भारावून जात होतो . पण अमिताभ च्या ज्वलंत अभिनयामुळे मुळे म्हणा किंवा आयुष्यात आलेल्या काही कटू अनुभवांमुळे म्हणा आयुष्यातील ग्रे शेड जाणवायला लागली कधी आणि आवडायला लागली कशी हे कळलेही नाही. लहान पणा पासून कृष्ण हा माझा आवडता पण कृष्णकृत्य हे चांगल्या अर्थी का वाईट हा संभ्रम माझा अजूनही आहे. तसेच गांधी चांगले होते का वाईट हा प्रश्न मला लहानपणीच पडला होता. पण तुम्ही योग्य वेळी मला योग्य मार्गदर्शन करून नीट समजावले . मी एकदा तुमच्या समोर गांधी विरोधी मत प्रदर्शित केले तेव्हा तुम्ही म्हणाले. "गांधी वर मत द्यावे एवढे तुझे वयही नाही आणि अभ्यासही नाही. त्यांनी देशासाठी जे केले त्यात काही चुका झाल्या असतीलहि पण देशाला बरेच काही दिले हे सुद्धा एक सत्य आहे.तर त्याचा आदर करायला शिक. चुका तर मानव जन्म घेतल्या नंतर देव चुकवू शकले नाहीत; आपण तर सर्व सामान्य माणसे आहोत. "

आजोबा तुम्ही महाभारतातील गोष्टी सांगून आणि त्याचा खऱ्या जीवनाशी असलेला संबंध समजावून माझे बालपण घडवले त्या बद्दल तुमचे खूप खूप आभार . तुम्ही मला नेहमी कर्मयोगाचे महत्व शिकवले. तुम्ही म्हणायचे

" तुमच्या वाट्याला जे आले आहे किवा तुम्ही जो व्यवसाय स्वीकारला आहे तो खऱ्या अर्थाने एक कर्मयोगी बनून तुम्ही पूर्ण केला पाहिजे. तुम्ही सैनिक असाल तर शत्रूला मारणे हेच तुमचे कर्तव्य आहे तेथे अहिंसे बद्दल विचार करून चालणार नाही. तुम्ही डॉक्टर असाल तर रोग्याला बरे करणे हे तुमचे कर्तव्य आहे. त्याच्यामुळे मला रोग झाला तर असा विचार करून तुम्हाला चालणार नाही. शिक्षक असाल तर खरे विद्यादान करणे तुमचे कर्तव्य आहे आणि राजकारणी असाल तर खऱ्या अर्थाने जनतेच्या भल्यासाठी तुम्ही राजकारण करणे हेच तुमचे कर्तव्य आहे."

आजोबा महाभारत युद्धामध्ये कौरव बरोबर होते का पांडव ? हा प्रश्न तुम्हाला विचारायचा राहुल गेला कारण कृष्ण ज्या बाजूने तेच योग्य आणि तेच जिंकणार हीच त्या वेळेची समज आणि भावना होती. आजच्या भारतातील राजकीय महाभारत युद्धामध्ये तशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. २०१९ च्या निकालानंतर कळेल कृष्ण कोण आणि कोणत्या बाजूने होता. 😊

तुम्हाला माहित आहे का? असल्यास कळवावे . लोभ असावा.

आपला ,
संजीव
Reference my own blogpost 

Sunday, February 2, 2014


PUSH Diwali Issue 2018


Be The Blogger

Smart Society

Smart School

Smart Rotary club

Wednesday, October 17, 2018

Happy Dussehra-धर्मयुद्धHappy Dussehra


Celebrate the victory of the forces of Good over Evil


It means VICTORY over TEN BAD qualities within you


Hence, also known as 'Vijaydashami - विजयादशमी  signifying "Vijaya- विजय  over these  १० ten bad qualities within you.


 1. Ahankara - (Ego)  - अहंकार 
 2. Amanavta -(Cruelty) - अमानवता 
 3. Anyaaya - (Injustice)  - अन्याय 
 4. Kama vasana - (Lust)  - काम वासना 
 5. Krodha- (Anger)  - क्रोध 
 6. Lobha -(Greed)  - लोभ 
 7. Mada -(Over Pride) - मद 
 8. Matsara -(Jealousy) - मत्सर 
 9. Moha -(Attachment) - मोह  
 10. Swartha (Selfishness) - स्वार्थ 

  I loved the concept:(Received on social media. Thanks Abhijeet for the nice share)

  There are four yugas widely accepted in Hinduism. They are :
  1. Satya yug
  2. Treta yug (Ramayana)
  3. Dwapara yug(Mahabharata)
  4. Kal yug(Present)

  In Satya yug, the fight was between two worlds (Devalok & Asuralok). 
  Asuralok being the evil, was a different WORLD.

  In Treta yug, the fight was between Rama and Ravana. 
  Both rulers from two different COUNTRIES.

  In Dwapara yug, the fight was between Pandavas and Kauravas. Both good and evil from the SAME FAMILY.

  Kindly note how the evil is getting closer. For example, from a DIFFERENT WORLD to a DIFFERENT COUNTRY to the SAME FAMILY.

  Now, know where is the evil in Kaliyug???


  It is inside us.

   Both GOOD AND EVIL LIVE WITHIN. The battle is within us. Who will we give victory to, our inner goodness or the evil within??

  Conclusion:

  Think, identify and fight against all evil within you or in your religion. Don't be a  blind follower of your religion or yourself.
  It is nothing but your own Dharmayudha - धर्मयुद्ध  - न्यायपूर्ण युद्ध

  तुमच्या स्वतः मध्ये आणि धर्मा मध्ये दडलेल्या सैतानाला ओळखा शोधून काढा आणि त्याच्या विरूद्ध युद्ध करून  संपवून टाका . अंधळे  होऊन  स्वतः चे  किंवा  तुमच्या धर्माचे अनुयायी होऊ नका . हेच आहे तुमचे धर्मयुद्ध  - न्यायपूर्ण युद्ध. 
     
  Tuesday, October 9, 2018

  Daily simple exercise Routines  Daily simple exercise for weightloss


  तुमचे स्वस्थ आणि निरोगी शरीर हीच तुमची खरी शक्ती असते . तुमचे शरीर स्वस्थ आणि निरोगी नसेल तर प्रेम आणि ज्ञान मनातल्या मनात मरून जातील. मग तुम्ही कितीही कमावलेली पैश्याची शक्ती तुमच्या काही उपयोगी येणार नाही . पैसा आयुष्यात महत्वाचा आहेच पण प्रेम आणि ज्ञान ह्याशिवाय सुखाचा शोध पूर्ण होऊ शकत नाही . प्रेम आणि ज्ञान ह्यांना तुमच्या जीवनात आणायचे असेल तर बळाची (पैसा आणि निरोगी शरीर) ह्याची नितांत आवश्यकता असते. बलवान निरोगी शरीर , निर्मळ आणि सतेज बुद्धी आणि प्रेमळ परंतु प्रसंगी वज्राप्रमाणे कठोर होणारे ह्रुदय ह्या सर्वांची जीवनातील खर्या सुखाचा शोध घेण्यासाठी नितांत आवश्यकता असते. ह्या निरोगी ,स्वच्छ ,स्वस्थ शरीराच्या द्वारा सर्व पुरुषार्थ प्राप्त करून घ्यायचा असतो.

  म्हणून नियमित व्यायामाची सवय असणे खूप गरजेचे असते. तुमच्या व्यायामात खालील तिन्ही प्रकाराचा समावेश असणे आवश्यक आहे.
  महत्वाची सूचना: कोणताही व्यायाम करण्या आधी वॉर्म अप करणे  आवश्यक असते


  1)Stamina and Power-  Aerobics, Running, Walking, Weight lifting,Pushups
  १)शक्ती आणि क्षमता ( धावणे आणि वजन उचलणे,पुशप  , सूर्यनमस्कार )

  2)Stretching - ( Yoga - stretching exercise)
  २) ताणाचे व्यायाम ( योगासन ,सूर्यनमस्कार)

  3)Yoga - (Breathing exercise & Meditation)
  ३)योग - कपालभाती , प्राणायाम आणि ध्यान

  सूर्यनमस्कार हा एक परिपूर्ण व्यायाम प्रकार आहे.  तुम्ही कोणत्याही वायोगटातील असाल आणि तुमचा आवडता व्यायाम प्रकार कोणताही असेना परंतु त्यात सुर्यनमस्काराची भर घालून तुम्ही काही दिवसातच अचंभित करणारे बदल तुमचे तुम्ही अनुभवू शकतात.


  तुम्ही कोणताही व्यायाम प्रकार करीत असाल पण त्यासाठी शरीर आधी वार्म-अप करणे जरुरी असते हे तुम्हाला माहीतच असेल.तर तुमच्या वार्म-अप प्रकारात सुर्यानमस्काराची भर घालून बघा आणि काही दिवसातच तुम्हाला हवे असलेले  बदल दिसावयास लागतील


  सूर्यनमस्कार म्हणजे १२ आसने आपण  अनुक्रमाने करतो.


  प्रत्येक आसन  घेतल्यानंतर त्या अवस्थेत जास्तीत जास्त वेळ थांबवायचा प्रयत्न तुम्ही करावयास हवा.


  थोडक्यात पोझिशन घेतल्या नंतर मनातल्या मनात १० ते २१ पर्येत जसे जमेल तसे मोजा आणि मग पुढच्या पोझिशन कडे वळा.


  तुमच्या वयानुसार आणि आवश्यकते नुसार तुम्ही असे ३ ते XXX सूर्यनमस्कार घालू शकता.


  त्यानंतर तुम्ही तुमचा आवडता व्यायाम करावा.


  कोणताही व्यायाम करितांना खालील गोष्टी लक्ष्यात ठेवाव्या


  १) शरीराला झेपेल तेवढाच व्यायाम करावा नाही तर फायद्या पेक्षा शरीराचे नुकसान होऊ शकते. थोडक्यात व्यायाम करतांना शरीराचे ऐका.


  २) व्यायामा सोबत शरीराची तेल मालिश सुद्धा खूप आवश्यक असते त्यामुळे रोज जमत नसेल तर आठवड्यातून १ किंवा २ दिवस मालिश साठी ठेवावा   मालिश करणे हा एक प्रकारे व्यायामच आहे.


  ३) व्यायामाबरोबर संतुलित आहाराचीही गरज असते त्यामुळे तुमच्या शरीराला अनुरुप असा संतुलित आहार घ्या. गरज पडल्यास तज्ञांचा सल्ला घ्या.


  ४)घ्यानाची आवड असल्यास ते पण करून बघा. खरे म्हणजे व्यायाम करतांना तुमच्या शरीराशी संवाद हे एक ध्यानच असते आणि तसे केले कि तुम्हाला हवे असलेले बदल तुम्ही  लवकर घडवू शकतात.


  व्यायामा सोबत योग्य आहाराची सुद्धा तेवढीच आवश्यकता असते. तुमच्या शरीराला सर्व जीवनसत्वे ( Vitamins) योग्य प्रमाणात आवश्यक असतात . ड जीवनसत्व ( D - Vitamin) तर फक्त सकाळचे कोवळे उन अंगावर घेऊन फुकटात मिळवता येते. अशी सोय निसर्गाने करून ठेवली आहे पण  तिचा उपयोग करायला  आपण विसरतो किंवा आपल्या जवळ वेळ नसतो. ज्यांना वेळेची कमी आहे त्यांनी सकाळ च्या कोवळ्या उन्हात वरील व्यायामाचा एखादा प्रकार करून दुहेरी  फायदा करून घ्यावा .


  मला अपेक्षित असलेला परिपूर्ण दिवस - Happy day of Life..!


  व्यायाम - ध्यान - ज्ञान - प्रेम - कर्म -नृत्य


  -Exercise - Meditation/Yoga - Knowledge - Love - Karmayog - Dance


  दिवसाची सुरुवात व्यायाम करून झाली
     ध्यानामुळे ज्ञानाला अर्थ प्राप्त झाला    
          प्रेमामुळे कर्माचा आनंद मिळाला
   दिवस जगलो या आनंदाने मी नाचलो दमलो आणि  शांत झोपलो


              #FitIndia– A mass movement for a healthier India

  https://www.narendramodi.in/fitindia-a-mass-movement-for-a-healthier-india

  Be The Blogger

  Smart Society

  Smart School

  Smart Rotary club

  Wednesday, September 5, 2018

  शिक्षक दिन - Teachers' Day

  Happy Teacher's Day 
  आज शिक्षक दिना निमित्ताने मी माझ्या आयुष्यात येऊन मला वेळोवेळी शिकवून गेलेल्या माझ्या सर्व गुरूंना - TIME,Books, Teacher ,Mentor , Google आणि माझे अंतर्मन - ह्यांना वंदन करतो

  Knowledge is most important tool to servive in the 21st century. पूर्वी माहिती मिळविण्या साठी खूप फिरावे लागायचे . पण आता तुमच्या कडे कॉम्पुटर आणि Internet असेल तर घरी बसल्या बसल्या तुम्ही माहितीचे भांडार उघडू शकतात .
  आणि हे माहितीचे भांडार उघडायची सोपी किल्ली म्हणजे "Google"
  www.google.com

  ह्या सहा  अक्षराच्या मंत्राने माहितीचे भांडार सर्व सामन्यापार्येंत पोहचविण्याचे खूप मोठे कार्य केले आहे . आणि तुम्हाला ते माहित नसेल तर तुमचा मुलगा किंवा नातू तुम्हाला  अज्ञानी  समजेल .
  तर हा सहा  अक्षरांचा  मंत्र कसा वापरायचा ह्याची माहिती तुम्ही करून घ्या . तुमच्या पेक्षा वयाने लहान असणाऱ्याला सुद्धा तुमचा गुरु करायला मागे पुढे बघू नका . पण एकदा का माहितीच्या ह्या भांडाराची किल्ली तुम्हाला सापडली कि बघा माहितीचा पूर तुमच्या घरात तुमच्या पर्येंत कसा येतो ते . तर ह्या शिक्षक दिनानिमित्त माझ्या ह्या गुगल गुरूला त्रिवार वंदन .

  तुम्हाला तुमचे लेखन मराठीत कसे करावे ह्या साठी मी काही सूचना माझ्या एका blog वर लिहिल्या आहेत ते तुम्ही खालील लिंकवर बघू शकतात

  मराठीत कसे लिहावे - How to write in Marathi Using Google Indic Keyboard

  It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge.-Albert Einstein

  "A teacher's purpose is not to create students in his own image,but to develop students who can create their own image."  Be the Blogger be a publisher of your own content

  Be The Blogger

  Smart Society

  Smart School

  Smart Rotary club


  Wednesday, August 22, 2018

  Submit Online Incometax e-filing and e-verify ITR online
  Be a proud Indian by being a PROUD Tax payer.
  Now you can submit your INCOMETAX RETURNS yourself very easily.
  You just need to be a Digitally Smart. TRY Yourself and Submit your IT return
  You are working hard for to serve your employer or working hard to generate Employment for your own business, in either case submitting your ITR is mandetory.

  Last date to submit Iincometax return for Individual Salary , Business is 31st August 2018.

  Here are the steps to submit your Incometax Return return and e-veryfy your Income Tax return online using your netbanking account or Aadhar linked mobile .

  For any query feel free to contact me


  You can easily submit your ITR online and e-verify it online in few minutes. Just follow these steps and keep all information ready with you before starting the online ITR submission process.


  Due Dates for e-Filling

  Individual(Salaried+Business) - 31st August 2018
  ITR1-4  

  Business/Organization  with Audit - 30th September 2018 
  ITR-5   

  1. Open this link  https://incometaxindiaefiling.gov.in
  2.  If you have not yet registered create your account it is simple and you will require your pan no and  date of birth for login.


  Update your Primary and Secondary Contact on MyProfile Option

  In case of Organization Give Authorized Primary Contact details with PAN NO & LINKED MOBILE NO


  After login goto e-File / Prepare and Submit Online ITR  and in that select ITR type ITR-1  or ITR-4 and prefiill address option.

  Individual(Salaried) -ITR1-  31st July 2018
  Business   -                  ITR4-  30th September 2018    Keep Following data ready before starting  Online ITR process

  1. Form-16  - For salaried person  Keep ready the Gross Total Income amount from Form-16  Part B Annexture

  For other income check this list


  2. Keep all allowed Deduction amount ready 
  IMP:Keep all other Bank IFSC code and account no ready with you.
  Also keep ready if you have deposited more  than Rs. 200000/ (Two Lacs) in any bank in the demonetization period 9-11-2016 to 30-12-2016

  Also note that if you have deposited less than 2 lacs in demonetization period . Enter 0 amount on the form.


  Frequenlly save your work using save draft button

  After completion Click Preview Submit button and Submit the online ITR
  After submitting online ITR next step is verify it.
  Now you can verify it online.
  Now printed copy of ITR verification form need  not to send physically by post to Bangluru office.

  Now you can use any one of the following method to generate EVC code to verify your return online.

  Imp Note: Always check your Dashboard for pending actions


  Select Generate EVC option from My Account Menu


  You can see 3 options to Generate EVC  Option 1 - If your Aadhar id is linked with your mobile you will receive a OTP on aadhar linked mobile which you can use to e-verify your ITR.


  Option 2 - You can e-veryfy your ITR using your  NetBanking account. 
  Continue will show you the bank list just select your bank and login and do the online e-verification of your ITR

  After log in into your net banking account
  search for the Income Tax e-filling menu option .

  This is sample of HDFC net banking account.
  It will vary as per your bank.
  Select that option just accept and confirm e-verification process.

  This is the e-veryfy menu option from ICICI Bank 
  After e-verifying your ITR through netbanking 
  You can download e-verified ITR Acknowledgement'
  and ITR-Form , from dashboard menu of your 
  https://incometaxindiaefiling.gov.in  account.


  From dashboard menu select View Returns /Form
  Click on respctive Ack.No
  and download the pdf file.

  To open pdf file you will require password
  and it is combination of your pan no & birthdate

  Example if your pan No is:  ABCDE3010M and birthdate is 03/02/1961
  Then password will be  abcde3010m03021961


  Plese post comment if this help you to submit your ITR 
   Post a Comment

  Plese post comment if this help you to submit your ITR 
   Post a Comment


  Check  Video from our youtube channel-21 to follow the steps.

  Do not forget to subscribe My Blog  and yourtube channel-21  for more training videos and blog post.

  We conduct customized training program for Individual , Employees and Managers of your Organization and Students

  We conduct customized training program for Individual , Employees and Managers of your Organization and Students
  To know more contact us using below link
  Also contact us for compelete Digitalization solution for 
  Housing Society, School and Rotary Club

  Smart Society

  Smart School

  Smart Rotary club